Sebastian Samol prowadzi praktykę adwokacką od 2003 roku. Sebastian Samol jest doktorem nauk prawnych oraz adwokatem, członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Dr Sebastian Samol prowadzi nadto wykłady dla aplikantów adwokackich Okręgowej Izby Adwokackiej w Poznaniu, jak również prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dr Sebastian Samol jest autorem licznych opinii prawnych, w tym opinii projektów aktów prawnych dla Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej.

Nadto Sebastian Samol od 2011 r. jest członkiem Rady Nadzorczej spółki SOLAR COMPANY SA notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, od 2015 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej tej spółki.

Dr Sebastian Samol jest arbitrem w Wielkopolskiej Izbie Gospodarczej.

Dr Sebastian Samol jest też autorem i współautorem licznych publikacji książkowych i artykułów naukowych.

Obsługa podmiotów gospodarczych

Reprezentowanie klientów przed sądami

Opinie prawne

Porady dla klientów indywidualnych

Innowacje

W związku z potrzebą zintegrowanej obsługi prawnej klientów indywidualnych, firm i przedsiębiorstw kancelaria prowadzi współprace ze specjalistami z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ma ona na celu jak najszersze zabezpieczenie interesów naszych Klientów i dopasowanie usług do ich potrzeb.

Nasze usługi

Zespół Kancelarii oferuje swoim Klientom wykwalifikowaną i komplementarną pomoc prawną. Kilkunastoletnie doświadczenie na rynku prawniczym pozwala świadczyć usługi na najwyższym poziomie prawnym i organizacyjnym. We wszystkich sprawach prowadzonych przez kancelarię zwracamy szczególną uwagę na indywidualne podejście do Klienta i jego sprawy. Naszym priorytetem jest współpraca oparta na wzajemnym zaufaniu i dobrej znajomości potrzeb Klientów.